101

101 Moly Grease

Premiālas kvalitātes nekūstoša ziede ar lielisku termisko un ķīmisko stabilitāti. Speciāli veidota, lai nodrošinātu labāku eļļošanu un daudzveidīgu ekspluatācijas apstākļu prasību izpildi, iekļaujot kstrēmas temperatūras, lielas slodzes un anormālus mitrus apstākļus. Rekomendējama plašam pielietošanas diapazonam. Daži no pielietošanas veidiem ir:

105

105 HI Plus Grease

115

115 Ziede Pārtikas Iekārtām 

Lipīga / paliekoša, pretojas izspiešanai vai neizmetas. Augsts pilienveidošanās punkts, no 250°C. Lieliska pretošanās izmazgāšanai ar ūdens strūklu. Augsta pretošanās skābēm un korozijai. Lieliska termiskā un oksidēšanās stabilitāte. Pretojas oksidācijai pie augstām temperatūrām. Lieliska plūstamība. USDA/NSF H-1, Agri-Food Canada Pilnvara.

164

164 Open Gear EP Grease

 Lieliska, atvērto, vai arējās vides iedarbībai pakļauto, zobratu pārnesumu "staipīga", šķiedraina smērsubstance ar unikālam spējām no jauna iesmērēt zobratus, ar katru apgriezienu. Polimērneorganiskais gēla aģents sniedz pielietojumu plašā temperatūru diapazonā. Neuzaug uz zobratu zobiem. 

Subscribe to Front page feed